cze 12, 2019

Walne Zebranie Członków Koalicji

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" na Walne Zebranie. 

Data: 27 czerwca 2019 (czwartek), godz. 12:00 (I termin), godz. 12:15 (II termin)

Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad, powitanie przybyłych na spotkanie Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków - głosowanie jawne.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków - podjęcie uchwały nr 1/2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koalicji za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Koalicji za rok 2018 - uchwała nr 2/2019.
 8. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koalicji za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zarządu Koalicji za rok 2018 - uchwała nr 3/2019.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 - uchwała nr 4/2019.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 


konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności