maj 13, 2019

Projekt rozporządzenia ws. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceniu naprawy wyrobu medycznego. 

Jak podaje w uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia, projekt rozporządzenia stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu w kierunku istotnego usprawnienia procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne zarówno przez pacjentów jak i przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych, w tym ograniczenia liczby danych zamieszczanych w ww. dokumentach.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji oraz wprowadza nowe wzory zleceń,ponadto uwzględnia zmiany zakresu danych jakie obejmują zlecenia, a których wprowadzenie przewiduje procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 471), który jest przedmiotem prac parlamentarnych (druk nr 3409).

Proponuje się,aby zawarte w projekcie przepisy weszły w życie z dniem 1 września2019 r. - jako konsekwencja wejścia w życie zmian wynikających z ww. projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl 


Kwota zebrana: 54 890
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności