mar 11, 2019

200 mln zł z UE dla firm na innowacje dla seniorów i niepełnosprawnych

- W ramach programu "Dostępność plus" 200 mln zł z funduszy unijnych trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami - poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W marcu i kwietniu br. ruszy pięć konkursów dla przedsiębiorców tworzących innowacyjne rozwiązania dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Cztery z konkursów będą realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

  • "Design dla przedsiębiorców" - to konkurs dla firm, które współpracując z projektantami będą musiały opracować nowy projekt wzorniczy, na podstawie którego powinien zostać opracowany i wprowadzony na rynek nowy i ulepszony produkt
  • "Bony na innowacje" - jeden z konkursów umożliwiać ma opracowanie przez jednostkę naukową dla sektora MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu, wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego służącego rozwiązywaniu problemów np. osób z ograniczoną mobilnością; drugi ma polegać na wsparciu mikro-, małych i średnich firm w komercjalizacji efektów tych prac
  • "Badania na rynek" - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wdrożyć nowy produkt lub nową usługę, która została opracowana w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych

Ostatni konkurs - "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" - jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mają otrzymać pieniądze na realizację prac B+R, by opracować i wprowadzić na rynek nowe rozwiązania dotyczące udogodnień dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.

Źródło: www.rynekseniora.pl


Kwota zebrana: 21 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności