paź 12, 2018

Caritas za zmianą kryteriów przy ocenie ofert na długoterminową opiekę domową

Ośrodki Caritas, świadczące pielęgniarską opiekę długoterminową w domach pacjentów, postulują zmianę kryteriów i punktacji, stosowanej przez NFZ przy ocenie ofert w tej dziedzinie. W opinii Caritas, istotnymi i najwyżej punktowanymi kryteriami oceny ofert powinny być kwalifikacje i mobilność personelu, jego zatrudnienie na pełny etat w formie stałej umowy o pracę, obejmowanie opieką najciężej chorych pacjentów czy dysponowanie wypożyczalnią sprzętu pielęgnacyjnego.

W katalogu kryteriów - według przedstawicieli Caritas - nie powinien też figurować warunek realizowania umowy z NFZ w dniu złożenia oferty, dający tzw. punkty za kontynuację. - Podobnie należy wycofać zapytanie o oferowanie ceny niższej niż oczekiwana przez NFZ - wskazuje organizacja, argumentując, że w przypadku tego typu opieki nie należy dążyć do "zbicia" ceny kosztem jakości czy dostępności usług, ale oprzeć się o cenę usług ustaloną przez ekspertów.

Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold Drechsler podał, że w tej diecezji z opieki pielęgniarskiej w domach korzysta ok. 13-15 tys. pacjentów - często mieszkańców wsi, do których pielęgniarki muszą dojeżdżać. Jak mówił, opieka nad pacjentem w domu tak długo, jak to jest możliwe, przy udziale rodziny i wsparciu wykwalifikowanego personelu, to najlepsza dla starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych pacjentów forma opieki. W diecezjach opolskiej i gliwickiej sieć stacji opieki Caritas jest najbardziej rozwinięta w Polsce.

Ks. Arnold Drechsler zauważył, że przełożenie ciężaru opieki z placówek leczniczo-opiekuńczych na domowe środowisko pacjenta angażuje jego rodzinę w jej finansowanie, rodzina jednak - jak podkreślał - nie może zostać w tej sytuacji sama. - System służby zdrowia musi chronić i chorego w rodzinie, i samą rodzinę, która ma tego chorego w domu - ocenił, wskazując, iż filar opieki nad pacjentem - rodzina - pozostawiony samemu sobie pęknie, co spowoduje negatywne skutki dla państwa i samorządu.

Szef śląskiego oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz przyznał, że kryteria w konkursach dotyczących długoterminowej pielęgniarskiej opieki domowej są niedoskonałe i choć udało się niektóre z nich zmienić, nadal nie są one optymalne - także z punktu widzenia Funduszu. Za kontrowersyjne kryteria dyrektor uznał zarówno punktowanie za ciągłość udzielania świadczeń, jak i za cenę - choć podkreślił, że jej waga będzie miała w nowych konkursach mniejsze znaczenie.

Obecnie w woj. śląskim obowiązują, zawarte w 2014 roku, pięcioletnie kontrakty na takie świadczenia, wygasające w połowie przyszłego roku. Usługi w 36 obszarach wykonuje w regionie 106 świadczeniodawców, działających w 191 miejscach. W 2017 roku wydano na ten cel w regionie ponad 240 mln zł, w tym roku kwota wzrosła o 8 proc. (do ponad 260 mln zł), ale dodatkowe pieniądze nie trafiły na świadczenia, a na podwyżki dla pielęgniarek. W woj. śląskim w świadczenie tego typu usług zaangażowanych jest ponad 3 tys. pielęgniarek, od początku roku do końca sierpnia z usług w tym zakresie skorzystało ponad 12,5 tys. osób, rocznie jest to ok. 25 tys. pacjentów. Jerzy Szafranowicz zapowiedział, że nowe konkursy w tej dziedzinie będą ogłoszone w najbliższym czasie.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki poinformował, że w całym kraju organizacja ta prowadzi 62 warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, 43 środowiskowe domy samopomocy i 7 zakładów aktywności zawodowej. Dzięki pieniądzom uzyskiwanym z 1 proc. podatku w latach 2011-2017 do diecezjalnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i do opieki nad chorymi Caritas przekazała ponad 5,3 tys. specjalistycznych łóżek, blisko tysiąc koncentratorów tlenu, ponad pół tysiąca ssaków medycznych - łączna wartość tego sprzętu to prawie 15 mln zł. Dyrektor Caritas Polska podkreślił wagę długoterminowej opieki nad pacjentami w ich domach.

- Warunki finansowania i środki finansowe pochodzące z instytucji takich jak NFZ czy PFRON dla tego typu działań muszą w najbliższym czasie ulec poprawie, bo w niedługim czasie - mimo wielu wysiłków - nie będzie komu opiekować się chorymi w naszej ojczyźnie. Jest i będzie troską Caritas Polska, w ramach pojawiających się różnorakich możliwości, aby to działanie realizowane na rzecz drugiego człowieka - chorego czy niepełnosprawnego - otrzymywało wsparcie merytoryczne czy finansowe, które pozwoli jak najlepiej wywiązać się z przykazania miłości bliźniego - ocenił ks. Marcin Iżycki.

Źródło: www.rynekseniora.pl


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności