paź 11, 2018

Pilotaż e-skierowania od 16 października

Ministerstwo Zdrowia od 16 października rozpoczyna pilotaż elektronicznego skierowania do lekarza. - Wdrożenie w pełnym zakresie tego rozwiązania ma przynieść systemowi i samym pacjentom wiele korzyści. Jednym z nich jest usunięcie tzw. zeszytu, czyli listy pacjentów wprowadzanych do kolejki poza listą oczekujących - zapewnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Cieszyński. Wiceminister podkreślił, że niezaprzeczalną zaletą elektronizacji służby zdrowia jest porządkowanie systemu.

Jak poinformował Janusz Cieszyński, pilotaż rozpocznie się w Warszawie od medycyny sportowej i tomografii komputerowej oraz w Polanicy Zdroju, gdzie stopniowo będzie wdrażany w pełnym zakresie.

- W Polanicy Zdrój miejscem, w którym w sposób całościowy będziemy wdrażać e-skierowanie jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II. Jeśli zaś chodzi o Warszawę, to na ten moment nie mamy jeszcze sporządzonej listy świadczeniodawców. Na pewno będą to zarówno placówki publiczne jak i niepubliczne - podkreślił minister Janusz Cieszyński.

Zaznaczył też, że lista taka powstanie po wcześniejszych spotkaniach ze świadczeniodawcami w ich placówkach medycznych, w celu sprawdzenia jakimi systemami informacyjnymi one dysponują i zintegrowaniu ich z systemami, którymi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji.

- W Warszawie pilotaż będzie miał charakter branżowy. Zdecydowaliśmy się rozpocząć go od medycyny sportowej ponieważ ważne było dla nas aby te świadczenia, które będą pacjenci realizować w ramach e-skierowań nie wiązały się ze zbyt długimi kolejkami oczekujących. Chodzi o to, żeby był krótki czas od skierowania do jego realizacji - zaznaczył Janusz Cieszyński.

Dodał też, że po medycynie sportowej, kolejnym obszarem, w którym nastąpi wdrożenie e-skierowań będzie tomografia komputerowa. Jeśli natomiast chodzi o Polanicę Zdrój, to tam będą stopniowo wdrażane e-skierowania w pełnym zakresie świadczeń. Na dużą skalę realizowanie e-skierowania zacznie się zaś w styczniu 2019 roku.

Wiceminister wyjaśnił również, że na etapie pilotażu realizacja stołecznych e-skierowań będzie możliwa jedynie w Warszawie, a tych pochodzących z Polanicy Zdroju na terenie  tamtego miasta. Po wdrożeniu całościowego rozwiązania, które ma zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku, e- skierowania będzie można realizować, tak jak to ma miejsce obecnie dla wersji papierowej, czyli na terenie całego kraju.

Janusz Cieszyński powiedział także, że dziś cały świat idzie ku informatyzacji, dlatego też resort zdrowia ma świadomość tego, iż nie ma możliwości odwlekania takiego rozwiązania. Elektronizacja służby zdrowia przynosi systemowi wiele korzyści. E-rozwiązania w służbie zdrowia zlikwidują problem z nieczytelnością druków wypełnianych przez świadczeniodawców. Będą też gwarancją uniknięcia błędów. Dziś błędy zawiera 120 mln recept, 250 mln zwolnień i 25 mln skierowań.

Wyjaśnił również, że na razie e-skierowania będzie wystawiał jedynie lekarz, Nie wykluczył jednak, iż w późniejszym terminie będzie ono wypisywane na podobnych zasadach jak e-zwolnienie. Jak zapewnił, na pewno w późniejszym terminie e-skierowanie będzie mogło być wystawiane w ramach telekonsultacji medycznej, a także podczas wizyty domowej.

Tłumaczył również, że oprócz braku konieczności dostarczania e-skierowania osobiście, jego przewaga nad dokumentem papierowym polega także na tym, iż można będzie je śledzić w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w internecie.

Wiceminister podkreślił też, że dzięki e-skierowaniu, po raz pierwszy będzie możliwe pełne zinwentaryzowanie przez NFZ wszystkich typów kolejek oczekujących na świadczenie.

- Dziś w systemie funkcjonują trzy harmonogramy przyjęć: pacjenci pierwszorazowi, nagłe przyjęcia oraz kontynuacja leczenia. Pilotaż e-skierowania ma pokazać jak w pełnym zakresie wygląda przyjęcie do realizacji świadczenia - zaznaczył.

Dodał, że Ustawa o e-skierowaniach nakłada na NFZ obowiązek sms-owego przypominania pacjentom o zbliżającym się terminie świadczenia realizowanego w ramach tzw. kolejek centralnych. Wdrożenie tego rozwiązania ma sprawić, że zarządzanie kolejką stanie się w pełni realne.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności