paź 10, 2018

Uniwersytet Zdrowego Seniora w Białymstoku edukuje i aktywizuje zdrowotnie

Jak interpretować wyniki badań lekarskich czy jak udzielić pierwszej pomocy będą się w praktyce uczyć studenci-seniorzy w ramach rozpoczętej 9 października na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB) szóstej edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Zajęcia rozpoczęło i indeksy odebrało 50 studentów w wieku 60 plus, najstarsi mają około 80 lat. Słuchacze Uniwersytetu Zdrowego Seniora dostali także tzw. pudełka życia.

- Głównym celem uniwersytetów trzeciego wieku, w tym Uniwersytetu Zdrowego Seniora, jest aktywizacja społeczna, która ma również wydźwięk prozdrowotny - wyjaśnił kierownik tych studiów dr hab. Mateusz Cybulski z wydziału nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jak podkreślił, studenci seniorzy chodzą na zajęcia, podczas których zdobywają wiedzę, ale tak samo ważne jest to, że się aktywizują, wychodzą z domu, spotykają z innymi, poznają nowych ludzi, a to ważne elementy w zapobieganiu różnym chorobom psychicznym, np. depresji. - Seniorzy najczęściej nie przyjeżdżają, lecz przychodzą na zajęcia, więc są aktywni ruchowo, co ma znaczenie - zaznaczył.

Seniorzy zdobywają na zajęciach sporo wiedzy na temat zdrowego stylu życia, której być może nie znali, a mają szanse dowiedzieć się więcej. Studenci na zajęciach praktycznych - a nie na wykładzie - będą się uczyć, jak interpretować wyniki poszczególnych badań, np. krwi, dowiedzą się, co oznaczają dane symbole, jakie parametry np. w morfologii krwi czy badanu ogólnym moczu są najważniejsze. Nauki pierwszej pomocy będą się uczyć na fantomach.

Na zajęciach seniorzy będą się też uczyć prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ćwiczeń fizycznych dostosowanych do ich wieku, ćwiczeń rehabilitacji i emisji głosu. Będą też wykłady.

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adrian Chabowski powiedział o edukacji seniorów, że "każda aktywizacja społeczna zawsze skutkuje czymś dobrym". Podkreślał, że dla zdrowia człowieka proces uczenia się jest ważny przez całe życie.

Dr hab. Mateusz Cybulski przypomniał, że od trzech lat Uniwersytet Zdrowego Seniora na UMB wspiera miasto Białystok. W tej edycji to suma 40 tys. zł.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności