paź 9, 2018

Uwagi Koalicji do projektu ustawy dot. e-skierowania i list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" przesłała do Ministerstwa Zdrowia swoje stanowisko do opublikowanej nowej wersji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 5 października 2018 roku.

W swoim stanowisku Koalicja poparła wydłużenie okresu przejściowego z 3 miesięcy do 9 miesięcy w celu wdrożenia nowego systemu na wystawianie, potwierdzanie i realizowanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy.

Stanowisko Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" dostępne jest tutaj.


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności