kwi 12, 2018

Konsultacje projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego opieki długoterminowej

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Ewentualne uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać do 26 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, do przepisów zarządzenia wprowadzono taryfy świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla osób dorosłych oraz w zakładzie opiekuńczym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Z uwagi na fakt, że nie została określona taryfa dla przedmiotowych świadczeń w odniesieniu do pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo kompletną dietą przemysłową, ujednolicono zastosowanie jednostki rozliczeniowej we wszystkich zakresach świadczeń poprzez wprowadzenie punktu.

W projekcie zarządzenia wprowadzono również zmiany, które pozwolą na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady personelu medycznego w domu pacjenta. Ponadto, publikacja projektu zarządzenia związana jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia, wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Uwagi do projektu zarządzenia można składać do dnia 26 kwietnia 2018 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila "uwagi SPO".

Źródło: www.nfz.gov.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności