kwi 12, 2018

Polityka Zdrowotna: koniec z potwierdzaniem w NFZ zleceń na wyroby medyczne

Jak dowiedziała się Polityka Zdrowotna jeszcze w tym roku NFZ chce zwolnić pacjentów i ich bliskich z konieczności potwierdzania w oddziałach Funduszu zleceń na wyroby medyczne. Co czeka pacjentów w zamian?

Jeszcze w tym roku (IV kwartał) Narodowy Fundusz Zdrowia chce uruchomić rozwiązanie informatyczne wspierające procesy elektronicznego potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne. To ilu pacjentów skorzysta z tego rozwiązania będzie uzależnione od tego na ile zinformatyzowane są gabinety. 

Z informacji opublikowanych na stronie www.politykazdrowotna.com wynika, że nowe rozwiązanie IT umożliwi wystawienie przez osobę uprawnioną (lekarz / pielęgniarka / położna / fizjoterapeuta) w systemie informatycznym zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, przekazanie do NFZ oraz uzyskanie zwrotnego potwierdzenie bez konieczności wizyty pacjenta w siedzibie oddziału NFZ. Dotyczy to zarówno zleceń na zaopatrzenie jednorazowe, jak i comiesięczne. Może więc chodzić np. o sprzęt ortopedyczny ale też wyroby higieniczne, w tym środki absorpcyjne. Zniknie też konieczność uzyskania przez pacjenta potwierdzonego zlecenia na naprawę wyrobu medycznego.

Co równie ważne, planowane jest wyeliminowanie rejonizacji wynikającej z adresu pacjenta.

Weryfikację przez podmiot realizujący zaopatrzenie uprawnienia  pacjenta do świadczenia (refundacji danego wyrobu medycznego) ma następować zdalnie wprost w systemie NFZ i na dzień odbioru wyrobu.

Źródło: www.politykazdrowotna.com


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności