lut 14, 2020

Raport GUS o kosztach opieki zdrowotnej nad seniorem

Osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią około 25 proc. mieszkańców Polski. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Stan i ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna - wybrane zagadnienia dotyczące osób starszych". Obszerną część stanowią zagadnienia związane z ochroną zdrowia.

W POZ w 2018 roku lekarze udzielili osobom w wieku 65 lat i więcej 56,5 mln porad, co stanowiło 32,9% ogólnej liczby porad w tym zakresie. W opiece specjalistycznej lekarze udzielili osobom we wskazanym wieku 33,7 mln porad, tj. 28,9% wszystkich porad specjalistycznych.

W grudniu 2018 roku w Polsce działało 146 poradni geriatrycznych, w których udzielono 73,7 tys. porad lekarskich, najwięcej w poradniach okulistycznych - 4,5 mln oraz kardiologicznych - 3,9 mln.

W 2010 roku w Polsce było 21 oddziałów geriatrycznych w szpitalach ogólnych, do roku 2018 liczba tych oddziałów wzrosła do 52. Na koniec 2018 roku oddziały geriatryczne dysponowały 1143 łóżkami, na których w ciągu roku leczono 31,9 tys. osób.

Do oddziałów, na których leczone są przede wszystkim osoby w wieku senioralnym należą także oddziały długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej stacjonarnej opieki zdrowotnej, które udzieliły pomocy 102,3 tys. osób, w tym 78,4 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. W 2018 roku osoby 65 lat i więcej stanowiły 76,6% pacjentów tych oddziałów.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku najwięcej osób w wieku 60 lat i więcej leczonych było na oddziałach chorób wewnętrznych - 680,4 tys., onkologicznych - 665,2 tys. oraz okulistycznych - 574,5 tys. Pacjentów oddziałów geriatrycznych finansowanych przez NFZ było 29,8 tys.

W 2018 roku na refundację leków dla osób w wieku senioralnym przeznaczono 5,6 mld zł. Wydatki na refundację wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi finansowanymi przez NFZ dla osób w wieku senioralnym wyniosły 584,8 mln zł.

Z treścią całego raportu GUS można zapoznać się tutaj.

Źródło: www.medexpress.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności